O nás | Činnost firmy | Ceník prací | Vaše dotazy a objednávky | Kontakt
23. března 2005 zveřejněna druhá verze webové prezentace firmy

21. února 2004 zveřejněna první verze webové prezentace firmy

Činnost firmy:
 1. Investorsko-inženýrská činnost
  • zajištění projektové dokumentace
  • zajištění stavebního povolení
  • vytýčení podzemního zařízení před zahájením prací
  • zajištění povolení k výkopům a překopům komunikací
  • předání dokončeného díla správci sítí
  • provedení video a fotodokumentace
  • zajištění geodetického zaměření a zakreslení
  • další technické práce a činnost dle dohody

 2. Kompletní realizace inženýrských sítí
  • kabelové rozvody NN a VN do 22 kV
  • kabelové přípojky NN
  • NTL a STL plynovod
  • vodovod
  • kanalizace
  • veřejné osvětlení
  • kabelová televize
  • sdělovací kabely

 3. Zemní práce
  • ručně prováděné výkopy
  • strojní zemní práce
  • odvoz zeminy a stav. sutě na skládku
  • uložení a zneškodnění odpadů dle příslušného zákona
  • hutnění terénu a ploch, včetně zajištění hutnící zkoušky
  • terenní a sadové úpravy

 4. Protlaky pod komunikací
  • do průměru chráničky 125 mm

 5. Zemní a související stav. práce
  • betonování základů staveb, včetně dodávky betonu
  • zabudování zahradních bazénů
  • demolice objektů, základů a zpevněných ploch

 6. Opravy komunikací, parkovišť a zpevněných ploch
  • řezání asfaltů a betonů
  • oprava asfaltů po překopech
  • oprava betonových ploch
  • zámková dlažba
  • obrubníky, příkopové žlaby apod.

 7. Ostatní práce v příslušných oborech po dohodě s objednatelem
Webmaster: ilona@zahalkova.com